H. GROHE HG28502000 Raindance E 100 Air 3 Jet Handheld Shower - B0018I2LIM